Liberalerns omstridda EU-ledamot Jasenko Selimovic jobbar på in i det sista och tar särskilt strid mot ”fransk kulturchauvinism” på medieområdet. Vad som händer efter EU-valet är luddigare.

I ett av de hans senaste inlägg, skriver Jasenko Selimovic om hur det franska inflytandet ökar när britterna lämnar EU och hur det påverkar medierna inom EU:

”De tveksamma och långtgående förslagen är flera. Från början hade EU-kommissionen föreslagit att 20 procent av innehållet i alla sändningar skulle vara på ett av unionens officiella språk. Förslaget sågs som ett utslag av sedvanlig fransk kulturchauvinism – liknande krav finns redan idag inom till exempel film. Märkligt nog har lagförslaget nu i sin omarbetade form fått kravet hela 30 procent av innehållet.”

Jasenko Selimovic skriver vidare:

”Direktivet innehåller också en gummiparagraf om skydd av ungdomars moral, vilket kan ha förödande konsekvenser i olika länder. Det nya direktivet innebär att det blir fritt fram för vart och ett av EUs medlemsländer att bestämma vad som hotar ungas ’moral’.

Och vidare:

”Direktivet lägger bara ramarna, sedan är det upp till medlemsländerna att fylla på med egna bestämmelser. Det medför i sin tur att EU inte bara öppnar för censur, utan faktiskt sanktionerar möjligheter till censur av audiovisuellt material.”

Jasenko Selimovic har bestämt sig för att inte ställa upp till omval.  Detta eftersom han driver en överklagandeprocess om den prick han fick av Europaparlamentet för trakasserier av sin personal.

Men vad ska han göra i stället?
– Det vet jag inte. Det är långt dit. Det har jag inte ens börjat tänka på, säger han till Dagens Opinion.

Hur ser du på regeringsbildningen i Sverige och ditt partis agerande?
– Det vill jag inte alls kommentera. Det är en stor fråga som är i ett känsligt läge där regeringsmakten står på spel.