–  Har ni uppgifter om att SR ändrar sin opinionsmätning, visar det att min kritik var befogad. Nu ligger min anmälan på posten och jag är inte säker på att DO kommer att vara tillfredsställd eftersom SR edan har gjort ett antal opinionsmätningar hos svenska folket, säger Jan Scherman.

Undersökningsföretaget Novus, där Jan Scherman är styrelseordförande, genomför själv ett flertal opinionsmätningar med en övre åldersgräns. Det gäller bland annat väljarnas viktigaste frågor, förtroende för partiledarna och partiernas bästa frågor där den övre åldersgränsen är 79 år.

– Det är ju kunden som bestämmer det. Jag har inte anmält något undersökningsföretag utan public service-bolagen som står i allmänhetens tjänst och redovisar väljarbarometrar där inte alla väljare är tillfrågade på ett statistiskt säkerställt sätt. Det är en väsentlig skillnad, säger Jan Scherman, och exemplifierar:

– Säg att jag ska köpa en undersökning, vi kan dra till med Demoskop och en undersökning om inställningen till korv. Då skulle jag som kund vilja se skillnaden mellan yngre och äldre. Då får ju Demoskop leverera på det. Men jag vill inte ha en självrekryterad panel.