–Jag hörde Cameron argumentera väldigt starkt för europeiska. men det hjälper inte om man i 30 år bara klagat på Bryssel, allt har varit Bryssels fel, berättar Jan Björklund (l) på en presskonferens i Almedalen.
– Man försummar att berätta om varför detta EU samarbete är viktigt. Jag tror att kritiken av EU har varit tvådelad. Den ena är att EU bestämmer för mycket. Den andra delen är kritiskt mot att EU levererar för lite resultat, att man inte lyckats stå upp mot terrorismen, Putin eller finanskrisen. För dessa stora problemen kan vi bara lösa gemensamt i Europa.
 
– Mitt budskap är Sverige behöver en mer positiv inställning till Europa, vi behöver mer EU inte mindre EU. I det arbetet lanserar vi ett program med 8 förslag: 
 
1.   Sverige ska gå med i finanspakten – tuffare regler från EU på bland mindskat budgetunderskott. 
2.   Sverige ska gå med i bankunionen – håll koll på bankerna.
3.   Lansera ett tjänsteinitiativ – öka rörligheten för tjänster i EU. 
4.   EU-skatt på koldioxid.
5.   Skapa EUs FBI. 
6.   EU ska snabbare agera mot EU-länder som inte följer de mänskliga rättigheterna. 
7.   Ändra EUs asylsystem – jämnare fördelning av asylsökande i EU. 
8.   Stå upp mot Ryssland.
 
 
 
–Hade dessa funnits för 10 år sen hade det skapat ekonomisk stabilitet. Det är typiskt Sverige att vara med till hälften. Vi har förut haft som mål att vara i Europas kärna, nu är det dags. 
– Vi behöver ha ökad rörlighet inte mindre.