Civilminister Ardalan Shekarabi (s) försöker få till den regionindelning av Sverige som Alliansregeringen under sina åtta år inte hade energi nog att driva igenom protesterna som uppstod då. Det slutade med att länen själva fick bestämma om sina regioner och inga nya regioner bildades.
 
Den rödgröna regeringens förslag att dela in Sverige i sex regioner stöter på protester och Moderaterna tycks landa i att det ännu en gång är innevånarna och länen som själva ska bestämma. Redan har Jämtland undantagits regionindelningen, som eftergift till Allianspartierna.
 
Samtidigt tycks inte allt stå rätt till i Jämtland. Riksdagsledamoten Anna-Caren Sätherberg (s) ifrågasätter länsstyrelsens förmåga i en fråga ställd till partikollegan Ardalan Shekarabi.
Hon skriver:
”Länsstyrelsen, statens förlängda arm i Jämtland, fungerar inte på ett önskvärt sätt. Oavsett om det är miljöprövningsdelegationen, ett överklagat kommunalt beslut eller en överprövning av ett LIS-beslut eller annan myndighetsutövning, så är handläggningstiderna för långa. Alldeles oavsett om ärendet gäller en sportstuga vid vatten, ett täkttillstånd, fiskodling eller annan privat eller näringsverksamhet är det av största betydelse att ärendet hanteras i rimlig tid. Länsstyrelsen i Jämtland har ofta orimliga hanteringstider av nämnda ärenden med några ärenden inne på tredje året.”
 
Anna-Caren Sätherberg anser att länsstyrelsen ”saknar kvalitet” och kräver Ardalan Shekarabi på besked om hur han ska ”komma till rätta med länsstyrelsernas låga servicenivå?”