Prioriteringarna har nedtecknats på Svenskt Näringslivs hemsida.

Tillsammans med de andra nordiska länderna ”utforma ett starkt nordiskt block som kan ge hela Östersjöområdet den trygghet som är förutsättningen för ett fungerande och starkt företagande”.

”Medverka till ökad dialog mellan politik och näringsliv om vad som krävs för ett starkt och än mer blomstrande Sverige”.

Verkar för ”investeringar i infrastruktur, fossilfri energi av alla slag och att tillståndsprocesserna förändras”.

Fördjupa ”själva fundamentet för EU den inre marknaden som skapar skalfördelar och stärker oss i relation till andra marknader”.