De nya styrelseledamöterna valdes på Svenskt Näringslivs på torsdagen.
 
Tre nya ledamöter valdes in av stämman. Det handlar om Jan Carlson, vd på Autoloiv, Helena Bonnevie, vd Akers Friskola, samt Adam Brånby, Woolpower Östersund. Samtidigt valdes bland andra Fredrik Gren, vd på Ambea, och Johan Söderström, vd på ABB, in i styrelsen av medlemsorganisationerna.
 
Den nya styrelsen höll på torsdagen också ett konstituerande sammanträde där tre nya ledamöter valdes in i arbetsutskottet, som behandlar ärenden av brådskande natur och bereder ärenden som ska behandlas av styrelsen. En av dessa är Investors ordförande Jacob Wallenberg.
 
Nya ledamöter, valda av stämman 21 maj 2015
Helena Bonnevie, Akers Friskola, Åkersberga
Adam Brånby, Woolpower Östersund AB, Stockholm
Jan Carlson, Autoliv, Stockholm
Nya ledamöter och suppleanter, utsedda av medlemsorganisationerna
Jan Frykhammar, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Kista
(utsedd av Teknikföretagen)
Fredrik Gren, Ambea Sverige AB, Solna
(utsedd av Vårdföretagarna)
Carina Heander Malmgren, SAS, Stockholm
(utsedd av Svenska FlygBranschen)
Ulf Larsson, SCA Forest Products, Sundsvall
(utsedd av Skogsindustrierna)
Christer Ohlsson, Ohlssons i Landskrona, Landskrona
(utsedd av Maskinentreprenörerna)
Anne-Marie Svensson, Aleris Omsorg AB, Stockholm
(utsedd av Vårdföretagarna)
Johan Söderström, ABB AB, Västerås
(utsedd av Teknikföretagen)
Lena Holst, STARKA Betongindustrier KB, Kristianstad
(utsedd av Byggnadsämnesförbundet)
 
Nya ledamöter i Svenskt Näringslivs arbetsutskott
(valda vid konstituerande styrelsesammanträde 21 maj 2015)
Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne
Johan Söderström (ny vice ordförande)
Jacob Wallenberg, Investor
 
Nya ledamöter i Svenskt Näringslivs SME-kommitté
(Utsedda av medlemsorganisationerna)
Annika Bergman, Elgesta Förvaltning AB, Örebro
(utsedd av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet)
Elisabeth Angelin, Tomas Buss AB, Köpingsvik
(utsedd av Sveriges Bussföretag)
Torgny Hellberg, Modexa AB, Borås
(utsedd av Trä- och Möbelföretagen)
Sara Löfgren, To Care Husläkarmottagning Sweden AB, Stockholm
(utsedd av Vårdföretagarna)
 
Nya ledamöter i Svenskt Näringslivs valberedning
Eva Dunér
Johan Ekesiöö
Susanne Holm
Annika Lundius