I en debattartikel i Dagens Industri, berättar företrädare för Iva, Leif Johansson och Björn O Nilsson och Tomas Billing och Anders Nyrén, Tekniksprånget samt affärsmannen Rune Andersson, om vad de anser prioriterat till valrörelsen 2014.
De två viktigaste utmaningarna redan nu är, anser de:
 
* Ungdomsarbetslöshet
* Innovationsförmåga
 
De driver tesen om hög ungdomsarbetslöshet samtidigt (24,8 procent) samtidigt som näringslivet skriker efter ny kompetens (30 000 ingenjörer).
En lösning på problemet är Tekniksprånget, ett initiativ från Nordstjernan och Industrivärlden, där avgångselever från teknik och naturprogrammen får fyra månaders betald praktik och handledning på ett teknikföretag.

Programmet, som finansieras av regeringen, kan breddas anser debattörerna, som också efterlyser ändrade skatteregler som "uppmuntrar entreprenörskap och aktivt ägande" och en ökad andel offentliga innovationsupphandlingar.