Han anser vidare:

”Låt Sveriges kommande EU-ordförandeskap bli startskottet för detta, där IVA:s förslag tas i beaktande”.

En arbetsgrupp, ledd av vice preses Anders Lindberg har tagit fram en rapport som har utmynnat i tio rekommendationer:

  1. Opinionsbilda för ökade FoU-investeringar och ökad FoU-samverkan
  2. Starta arbetet med en ny konkurrensstrategi
  3. Prioritera handelsförhandlingar med USA och Kina
  4. Visa vaksamhet mot ”strategisk autonomi”
  5. Verka för att alla nya EU-förslag prövas mot den inre marknaden och de fyra friheterna
  6. Verka för obligatorisk konsekvensanalys och restriktivitet med delegerade akter
  7. Behov av mål för försörjningstrygghet
  8. Verka för mindre detaljstyrning av skogsnäringen
  9. Arbeta för att fler svenskar arbetar inom EU
  10. Aktualisera debatten om subsidiaritetsprincipen

”IVA vill bidra till att Sverige driver en mer offensiv linje, som utgår från svenska intressen i samklang med vad som är bäst för hela EU. Vi menar att det generellt behövs högre målsättningar från Sveriges sida när det gäller vår relation till EU, det behövs fler svenskar på plats i Bryssel och att hela det svenska samhället avsätter större resurser för att vi ska kunna bli mer drivande inom EU”, kommenterar Anders Lindberg.