Fossilfritt Sverige lyfter fram digitalisering och it-konsulter som en viktig faktor för nå de globala klimatmålen. Men då krävs också att rätt digitaliseringspolitik är på plats.

Ett 30-tal it-konsulter har samlat sig under namnet ”Digitaliseringskonsulterna” och presenterat ett förslag, en ”färdplan” på hur branschen ska kunna bidra till att nå klimatmålen. Gruppen leds av Niklas Flyborg, vd för Cybercom.

Som Fossilfritt Sverige ser det kan digitalisering bidra till att minska de globala utsläppen med 20 procent. Men möjligheterna är ”betydligt större” om digitalisering används till ”fylla samhällets behov på helt nya sätt”.

”Vi vill fokusera på tre parallella klimatarbeten, optimerande av nuvarande system, accelererande och transformerande med helt nya systemlösningar som utvecklas och implementeras, inte minst med hjälp av nya affärsmodeller som möjliggörs av digitaliseringen”, skriver Niklas Flyborg, vd och koncernchef, Cybercom, i ett utskick från Fossilfritt Sverige.

Men ska detta funka, krävs att rätt digitaliseringspolitik kommer på plats:

  1. Tillsätt en digital transformationskommission som identifierar kunskapsbehov, laghinder, organisations-låsningar, och incitament som motverkar möjligheten för Sverige att accelerera ta fram digitala lösningar för fossilfrihet.
  2. Tillsätt snabbutredning om öppna data som stödjer global hållbarhet, i utredningen bör ingå geodata, fastighetsdata, mobilitetsdata etc.
  3. Etablera ”testbäddszoner” för hållbar digital transformation.

företag som skrivit under färdplanen
Acando, Accenture, Accigo, Advania Sverige, Antrop, ayond, B3 Consulting Group, Berge Consulting, Capgemini Sverige, Cartina, CGI Sverige, Combitech, Cybercom Group, Eicorn, Etteplan, Implement Consulting Group, IRM, jayway, Knightec, Knowit, Netlight, Prevas, Proact IT Sweden, R2M, Semcon, Sigma IT Consulting, Softronic, Sopra Steria Sweden, Sweco Position, Sylog Sverige, Tieto, Tritech Technology, Usify