Det var på Post- och Telestyrelsens (PTS) marknadsdag som Anna-Karin Hatt levererade beska besked till operatörer som Telenor, Telia, Tre och Tele2.
"Låt mig vara riktigt uppriktig mot er; det är inte ok att svenska mobilkonsumenter inte får det de har rätt att förvänta sig. Det måste bli ändring på det. Det måste bli slut på orealistiska löften. Det måste bli slut på täckningskartor som inte har någon koppling till det människor upplever i verkligheten", sa hon, och tog fram lagstiftning som en utväg:
"När ni inte levererar, när inte mobilkunderna får det de upplever att ni lovat dem, då kommer det automatiskt krav på att vi ska lösa problemen på politisk väg. Jag är rätt säker på att det knappast är ny lagstiftning som ni vill ha. Och jag tror inte heller att svaret borde vara eller behöver vara mer lagstiftning. Men sanningen är att om ni inte blir avsevärt bättre på att leva upp till era kunders förväntningar, om inte vi i närtid kan se att de här problemen får en lösning, så är det långt ifrån säkert att vi kan undvika det".
 
Mikael von Otter, näringspolitisk chef på IT & Telekomföretagen, tar parti för Anna-Karin Hatts ståndpunkter.
 
– Vi har förstått att det pågå en debatt. Det finns mycket när att göra när det gäller att informera och upplysa. Där har branschen brustit. Vi tar gärna en diskussion med PTS om kartorna.
 
Hur ser ni på utspelet om lagreglering av täckningen?
– Om det ska bli lag eller inte har vi i dagsläget ingen synpunkt på. Om det behövs eller inte får Anna-Karin avgöra.
Du var inne på att branschen måste bli bättre på att informera om täckningsgraden. Men handlar det inte också om att faktiskt förbättra täckningen för dina medlemmar?
– Vi kanske inte uppfattar problemen på samma sätt. Att Iphones antenners kvalitet är sämre än andra modellers, är en fråga telekombranschen har svårt att påverka. Men det ska vi bli bättre på att berätta om. Sedan sker stora investeringar i utbyggnaden, 10-12 miljarder kronor per år. Men det finns kommuner som har långa processer och det finns fastighetsägare som inte vill ha antenner på taket säger Mikael von Otter.