Det var ingen pr- eller kommunikationsbyrå som vann uppdraget när Sjöfartsverket handlade kommunikation för 12 miljoner kronor.

I stället är det it-bolaget Consi som får leverera strategisk-, taktisk- och praktisk kommunikation genom bland annat film, och pr. Consid ska även producera Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten. Avtalet är värt 12 miljoner kronor och gäller upp till fyra år.