22 procent av de tillfrågade tycker att Socialdemokraterna vad gäller flykting och invandringsfrågor. Ökningen från senaste mätningen är därmed 17 procentenheter.
28 procent av de tillfrågade tycker att Socialdemokraterna har bäst politik för jobb och sysselsättning, en ökning på 5 procentenheter sedan i januari. I frågan om äldreomsorg ökar socialdemokraterna sitt förtroende, från 25 procent till 28. I övriga frågor är förtroendet oförändrat.
För moderaterna är förändringarna mindre. Moderaterna är starkast och har mest förtroende hos väljarna i frågan om Sveriges ekonomi samt jobbfrågan, som är deras näst starkaste sakfråga. I jämförelse med 2014 ökar Moderaternas stöd i frågan om skola och utbildning från 9 till 15 procent. Moderaterna får även stöd för sin flykting- och invandringspolitik och ökar från tio procent upp till 14 procent.
Hos väljarna är invandring och integrationsfrågan fortsatt den viktigaste. 36 procent anger den frågan som den viktigast. I januaris mätning var siffran än högre, 40 procent av de tillfrågade.
Mycket har förändrats hos väljarnas prioriteringar sedan 2014. Då toppades listan av av viktigaste politiska frågor med skola och utbildning  sedan jobb och sysselsättning, sjukvård, som i fallande ordning var de viktigaste.
Alla partier förutom Miljöpartiet och Liberalernas väljare rankar invandrings- och integrationsfrågan som den viktigaste. Miljöpartiets väljare tycket istället att klimatfrågan är viktigast och Liberalernas väljare tycker skola utbildning.
Boende i städer svarar oftare att bostadsfrågan är den viktigaste frågan.
Kvinnor och män svarar olika. Kvinnor svarar i större utsträckning att skola och utbildning, sjukvård och äldreomsorg är viktiga frågor medan män svarar invandring, integration och ekonomi.

Jacob Wiberg