Iposos värvar Petter Ljungberg, som fram till september jobbade som vd på den nybildade koncernen Origo, som bildats av företagen CMA, Markör och Scandinfo.
 
På Ipsos blir Petter Ljungberg, som även har haft ledande positioner på SC Johnson och P&G, chef för området Marketing, som erbjuder strategiskt varumärkesbyggande, innovation och sensorik via såväl kvalitativa som kvantitativ metodik.
 
– Marketing är vårt största affärsområde, och vi har letat efter en person som framförallt kan jobba med strategisk utveckling av detta område, såväl internt som externt. Det kommer att bli jättebra med tanke på hans erfarenheter och kunskaper från såväl kund som konsultsidan, säger Ipsos vd Lena Gilchrist.
Lena Gilchrist har själv haft ansvaret för affärsområdet den senaste tiden.