Novus genomförde sin mätning 19 februari – 17 mars 2024. Ipsos genomförde sin mätning 12–24 mars 2024. Båda mätningarna visar att både Socialdemokraterna och Moderaterna ökar med runt en procentenhet jämfört med mätningen i februari. Sverigedemokraterna minskar med 1,4-2 procentenheter. De största avvikelserna mellan de två mätningarna återfinns hos Vänsterpartier som enligt Ipsos ökar med 1 procentenhet medan partiet minskar motsvarande hos Novus. Liberalerna ökar med en procentenhet hos Ipsos men minskar hos Novus. Kristdemokraterna minskar hos Ipsos men ökar hos Novus.

I båda mätningarna minskar regeringsblocket medan oppositionen ökar. Båda mätningarna visar att regeringen ligger på runt 46 procent i väljarstöd och oppositionen på 53 procent.