Han har jobbat som bland annat på tankesmedjan Sektor 3. Han driver förlaget Idealistas, något som han ska fortsätta med.  Han efterträder Per-Åke Lundin som går i pension.

Vad ska du göra på IOGT-NTO?
– Jag ska jobba med civilsamhället förutsättningar och politik, frågor som rör den ideella sektorn, som avdragsrätt för ideella tjänster. Så ska jag handlägga organisationens strategiska planer.

Hur tänkte du när du tog jobbet?
– Jag är uppväxt inom nykterhetsrörelsen och varit ideellt aktiv hela mitt liv. Jag har jobbat i olika ideella organisationer med kommunikation och ledarskap och om framtiden i för ideella organisationer samhället där går så fort och sociala medier utmanar ideella organisationer.

Tror du på ideella organisationer?
– Det tror jag hårt på. Det finns ett allmänmänskligt behov av att gå samman och skapa något tillsammans. Människor har drivkraften att förändra och förbättra. Där har det traditionella ideella engagemanget mycket att ge också till det nya växer fram i de sociala medierna.

Vad får du för lön?
– Det vet jag inte… det vill jag nog inte att det skrivs om.