Invest in Norrbotten har tagit fram en ny teknikmässa till 2020 som ska locka nya kunder till den populära demotest-regionen. Demo North 2020 sker 26-28 februari 2020 i Luleå och Piteå och består av key notes från företag i regionen som Facebook, Northvolt och Vattenfall och tekniska besök hos företag och organisationer som RISE, SSAB och Sunpine.

– Ambitionen är att påvisa vikten av snabbare teknikskiften för att klara de internationella målen för minskning av CO2-utsläpp och hur internationella aktörer lyckas med detta i Norrbotten inom deras demotest-verksamheter, säger Jörgen Eriksson, vd på Invest in Norrbotten.

Målgruppen är internationella kunder och investerare.

– Vi ska visa att Sverige kan vara världsledande inom dessa teknikskiften. Vi har redan fått 150 anmälningar och räknar med åtminstone 250-300 relevanta och intresserade internationella investerare och aktörer på plats under mässan.

Ytterligare key notes och tekniska besök planeras läggas till inom kort.

Invest in Norrbotten har budgeterat 2,5-3 miljoner kronor för Demo North.

– Vi är övertygade att det täcks via biljettintäkterna. Det ska vara en plusminusnoll-affär.

En biljett till Demo North kostar 9 995 kronor.

Luleå Tekniska Universitet, Region Norrbotten och Sparbanken Nord står som samarbetspartners till mässan och mässan ska marknadsföras via Invest in Norrbottens internationella nätverk.

– Vi kommer att använda våra partners och Business Sweden för att nå internationella aktörer.

Ska ni bjuda in några politiker?
– Det finns inte någon specifik tanke kring det. Om de framtida målen kring CO2-utsläpp ska nås är det främst företag och organisationer inom energiintensiva branscher som snabbast kan möjliggöra det. Det är också det vi ska visa på mässan.

Alex Mörén
alex@beaconomist.net