Det är på debattplats i Dagens Nyheter som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Johan Büser och Sara karlsson tillsammans med Stefan Löfvens ersättare i riksdagen Lawen Redar, uppmanar regeringen att bryta avtalet med Saudiarabien, som den dåvarande socialdemokratiska regeringen ingick för tio år sedan.
 
”Den svenska vapenexporten brukar officiellt motiveras med säkerhetspolitiska argument. Vi delar uppfattningen att det kan vara motiverat, men är det knappast i detta fall. Tvärtom. Det enda argument som återstår för att fortsätta vapensamarbetet med Saudiarabien är att vi annars skulle tappa viktiga exportinkomster. Det är inte hållbart. I valet mellan pengar och mänskliga rättigheter borde svaret vara enkelt”, skriver de.
 
På fredagsmorgonen rapporterar Ekot också om att det finns fler i partiets innersta krets som är djupt kritiska till avtalet. Även EU-parlamentarikern Jytte Guteland och Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret, har i en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiserat avtalet.
 
Även SSU, Studentförbundet, Socialdemokrater för tro och solidarite och S-kvinnor har krävt att avtalet sägs upp.