Omsättningen steg med 6,1 procent till 19 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från en vinst på 1,8 miljoner kronor till en rörelseförlust på -65 000 kronor.

Bakom nedgången ligger främst ökade externa kostnader från 6,9 till 9,2 miljoner kronor.