– Jag har tagit ett nytt jobb som vice vd i Post Nord, så jag lämnar av tidsskäl.
 
I stället kommer valberedningen att föreslå att bolagets grundare och nuvarande vd Richard Ohlson tar över ordförandeklubban. Richard Ohlson avgår själv och ersätts av Cisions Europachef Yann Blandy.
Mats Lönnqvist vill inte närmare går in på vilka förändringar
– Vi får avvakta valberedningens förslag.