Det är affärerna i USA som inte går som det var tänkt och affärsområdet ”Digital uppvisar en signifikant minskning av tillväxttakten under andra hälften av kvartalet” och Intellecta ”väntas därmed ej kunna infria de tidigare kommunicerade finansiella målen för 2016”.
Intellecta räknar med oförändrat eller sämre rörelseresultat (EBIT) jämfört med 2015 för perioden, vilket uppgick till 4,2 miljoner kronor.
Intellecta hade räknat med beställningar av uppdateringar för publiceringssystemet och WordPress-konkurrenten Drupal, från version 7 till 8.
”Vår bedömning är att uppgraderingen till den nya versionen av Drupal kommer att generera ökad efterfrågan mot slutet av året och i början av 2017 och att den amerikanska verksamheten därmed kan återgå till en hög tillväxttakt”, skriver Intellecta i sin vinstvarning.
Intellectas tillväxtplan på en årlig tillväxt på byråintäkt på  10 procent med en  vinstmarginal på 10 procent ligger kvar.