Det är avdelningarna för digital respektive redaktionell kommunikation som nu slåss samman till ett nytt verksamhetsområde, med drygt 35 anställda, som kommer att jobba med såväl innehåll som sociala medier.
 
Chef för den nya enheten blir Petra Brännmark, tidigare ansvarig för den digitala kommunikationen.
 
– Vi är duktiga på både digitalt och innehåll och vi tror att vi får ut väldigt mycket mer och kan ge kunderna ett mycket starkare erbjudande om vi faktiskt slår ihop våra verksamheter internt. Det är ju ingen stor grej för kunden, de bryr sig inte hur vi organiserar oss, och vi jobbar redan tillsammans mycket. Men det är för att tydliggöra och göra det ännu lättare och smidigare, säger hon.
 
Den största förändringen, säger hon, är att ”synergin kommer öka”.
 
– Vi tror på det goda exemplets makt, att man faktiskt sitter fysiskt tajtare tillsammans och skapar större förståelse för hur man jobbar med varandra. Det kommer vässa och bredda vårt erbjudande, säger Petra Brännmark.
 
Hampus Brynolf får samtidigt den nyinrättade rollen som strategisk chef för hela Intellecta Corporate och ska leda bolagets strategiska utveckling.
 
David Grossman, chefredaktör för Fastighetstidningen, har varit tillförordnad chef för avdelningen för redaktionell kommunikation.