Under det senaste räkenskapsåret förvärvade H&H Group kommunikationsbyrån Intellecta av Icta.

Nettoomsättningen för byrån minskade med 13 procent till 64,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet backade marginellt (2,2 procent) till 3,3 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ökade till 5,0 (4,5) procent.
 

Antalet snittanställda låg på 21 (20). Personalkostnaden ökade med 6,5 procent till 39 miljoner kronor.