Byrån, som jobbar med kunder som EA och KLM, omsätter i år runt 49 miljoner kronor, en ökning med 51 procent från 2012. Köpeskillingen uppgår till max 40 miljoner kronor. Intellecta lägger 17 miljoner i kontanter och 5 miljoner i aktier på dagens för transaktionen. Resten består av en rörlig del som fastställs beroende på hur River presterar 2014-16. 50 procent av de kontanta medlen lånar Intellecta till. Detta trots att Intellecta under hösten avyttrade tryckeridelen Infolog för 200 miljoner kronor till Accent Equity.
 
– Även om vi har en stor kassa kan man få hävstång på den. När vi gör förvärv finansierar vi dem med egna medel, vi lånar upp en del av köpeskillingen och använder våra egna aktier, förklarar koncernchefen Yann Blandy.
Affären innebär att Intellecta ger sig in på konsumentreklam efter att mest ha sålt företagsreklam (b2b).
– Nu kommer vi åt en kundgrupp där vi historiskt inte har varit stark och vi får korsbefruktningar som kommer att bli intressanta.
River har sitt säte i Stockholm och har ett 50-tal anställda.