Köpare är Investeringsfonden Accent Equity 2012. Affären ska slutföras under tredje kvartalet.
Infolog värderas till drygt 200 miljoner kronor. Intellecta drar in uppåt 130 miljoner kronor i likvida medel och blir då av med en skuld på 60 miljoner kronor. Intellecta ska i stället renodla inom konsultdelen där koncernen i dag driver byråer som Rewir och Intellecta. Med förstärkt kassa ska Intellecta i stället genomföra ett förvärv av en nordisk digital kommunikationsbyrå som ska tillföra 50 miljoner kronor i årliga byråintäkter. Allt enligt ett pressmeddelande.