Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 178 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade till 7,7 (4,3) miljoner kronor. Det innebär att rörelsemarginalen ligger på drygt 4 procent, under 10 procent som anses vara tumregel.
Intellecta skriver i sitt pressmeddelande att resultatet är det starkaste på fem år och är resultatet av att personalkostnaderna har minskats med 6 procent jämfört med samma period föregående år.