Byråintäkten ökade med 10 procent till 38,9 miljoner kronor. Byråintäkten per anställd hamnade på 1,4 miljoner kronor.
 
– Vi kommer även att slå vårt lönsamhetsrekord, säger Westanders vd Patrik Westander.
 
Han har ännu inte siffrorna för rörelseresultat och vinst klara, vilken kan vara känsliga uppgifter på byrån då de avgör hur mycket av vinsten som betalas ut till medarbetarna. All vinst över 185 000 per anställd går tillbaka till de anställda.  År 2009, 2011 och 2014 har spärren lösts.
 
– Sannolikheten är mycket god för att spärren löses ut för 2016, berättar Patrik Westander.
 
Under året fick byrån ytterligare två specialistområden, hållbarhet samt politik och opinion. Sedan tidigare hade byrån klimat och energi samt ledarskap och kris. Indelningen är en förklaring till ökningen av byråintäkten.
 
–  De fyra specialistenheterna går väldigt bra. För första gången ska vi anställa konsulter inom kris och ledarskap.
 
Westanders intäkter från lobbyinguppdrag ökade år 2016 med 35 procent till 8,0 miljoner kronor och stod för 21 procent av byråintäkten.
 
En annan förklaring till framgångarna är att näringslivet blir allt viktigare för Westanders affärer.
 
– I dag står näringslivet för 65 procent av intäkterna. 25 procent kommer från intresseorganisationer och 10 procent från offentliga upphandlingar.