Omsättningen ökade med 22 procent till 35,1 miljoner kronor under räkenskapsåret som slutade 30 april. Byråintäkten ökade med 40 procent till 29,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade däremot med 42 procent till 4,6 miljoner kronor.
Det ger en rörelsemarginal på 13 procent, vilket är skyhögt för att vara undersökningsbranschen.
United Minds sålde för 11,8 miljoner kronor till Prime-koncernens företag.
Personalstyrkan ökade från 19 till 23 medarbetare.