Omsättningen hamnade på 35,6 miljoner kronor, vilket dock är lägre än året före pandemin 2019 då omsättningen låg på 38,8 miljoner kronor.

Under 2021 minskade rörelseresultatet med 16 procent till 8,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 5,7 procentenheter till 23 procent.

Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB delade ut 10 miljoner i vinst, varav 5,3 miljoner i fordringar. Huvudägare (60 procent) är Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB.

Personalstyrkan ökade med en till 14 snittanställda.