Undersökningsföretaget Insight Intelligence är klar med sin tredje undersökning om hur svenskar ser på hållbarhet. 95 procent anser att hållbarhet är viktigt och 80 procent set stora klimatproblem. Men förtroendet för hur företag lever upp i hållbarhetsområdet sviktar.

Undersökningen är gjord i samarbete med Öresundskraft, LKAB, PreZero och Sparbanken Syd. Insight Intelligence har haft det övergripande ansvaret för och bygger på svar från 1 000 svenskar via Sifos med en svarsfrekvens på 32 procent.

Andelelen som anser att hållbarhet är viktigt (95 procent) har knappast förändrats de senaste tre åren.

66 procent av respondenterna anger att företagens hållbarhetsarbete påverkar valet av produkter och tjänster och 46 procent är i stor utsträckning beredda att betala mer för detta. Det gäller särskilt mat (83 procent).

46 procent har stort förtroende för hur företag lever upp till sina riktlinjer för hållbarhet, jämfört med myndigheter (63) och organisationer (69).

Branscherna som anses arbeta bäst med hållbarhet är energi (49), avfallshantering (39) och livsmedel (38). I botten hamnar finans (2), medier (2) och elektronik (3).