69 procent av de svarande uttrycker en negativ inställning till den ökade insamlingen av personlig information online. Detta är en ökning med nio procentenheter de senaste tio åren. Endast 9 procent uppger att de är positiva till insamling av personlig information, detta kan jämföras med 2017 då 25 procent av respondenterna var positivt inställda. 62 procent av respondenterna upplever en avsaknad av kontroll över att deras information samlas in.

Samtidigt minskar oron över ett möjligt missbruk av delad information. Sedan 2020 har den oroliga gruppen minskat med nio procentenheter, från 49 till 40 procent.

Ändå är 57 procent positivt inställda till den nya lagen som infördes hösten 2024 som ger polisen utökade möjlighet att avlyssna telefoner och övervaka mobiler.

Andelen svenskar som använder krypterade meddelandetjänster har fördubblats bara under det senaste året, från 11 procent år 2023 till 25 procent i år.

87 procent av respondenter ser BankID som den säkraste tjänsten, följt av Swish (83) och 1177 (79). De svarande säger sig ha minst förtroende för Facebook och TikTok med 73 respektive 71 procent.

69 procent av respondenterna är negativt inställda till att sociala medier samlar in information för att kunna visa mer relevanta annonser.

Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Integritetsskyddsmyndigheten, Malmö universitet, Karlstad universitet och Dataföreningen Sverige. Undersökningen genomfördes för tionde året i rad med 10 000 intervjuer från svenska allmänheten.

Vendela Burman