Kommunikationsbyrån Ingo firade stora framgångar under 2020 med flera priser för sin reklam för Big Burger, men ekonomiskt hade byrån det tufft och tvingades ta emot koncernbidrag.

Ingo tappade under 2020 24 procent av omsättningen till 99 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 16 procent till 55 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från en vinst på 3,6 till en förlust på -4,3 miljoner kronor. Ägarkoncernen WPP sköt in 3,6 miljoner i koncernbidrag, vilket gav ett resultat på sista raden om -441 000 kronor.
Personalkostnaden minskade med 4,6 procent till 40 miljoner kronor. Antal snittanställda föll från 48 till 43.
Byråintäkt per anställd minskade med 6,0 procent till 1,27 miljoner kronor. Personalkostnad per anställd ökade med 6,5 procent till 930 000 kronor.