Fem nordiska fackförbund för som representerar 500 000 ingenjörer föreslår en gemensam nordisk plan för återhämtning efter corona-krisen.

Tankarna på en nordisk återhämtningsplanen har skickats i ett brev till näringsministrarna i de nordiska länderna. Utgångspunkten är en idé från Nordiska Ministerrådet om en nordisk grön återhämtningsplan.

Planen har sedan utarbetats av Sveriges Ingenjörer tillsammans motsvarande organisationer i Norge, Danmark, Island och Finland. Planen innehåller tio skarpa förslag, bland annat:

ingenjörsförbundens plan

  1. Formulera en gemensam vision för den gröna omställningen.
  2. Eftersträva en nordisk marknad för cirkulär ekonomi.
  3. Harmonisera ansträngningarna att få bort koldioxidutsläpp från transporter.
  4. Enas kring en samordnad strategi för sektorkoppling med fokus på elektrifiering.
  5. Säkerställ mer samordning för samarbete om fossilfri industri.
  6. Investera i teknisk forskning.
  7. Säkra spetskompetens inom AI-forskning.
  8. Investera i livslångt lärande.
  9. Stärk ansträngningarna kring integritet.
  10. Säkra digitalt oberoende.

”Den nordiska modellen med sin kombination av innovationskraft och samarbete mellan politik, företag och anställda kan bli en plattform för innovativ återhämtning”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Norges plan för ett elektrifierat inrikesflyg är tänkt att bli en pilot för arbetet och Sveriges ”Färdplaner för ett fossilfritt Sverige” kan bli en exemplet för en omställningsplan för den nordiska industrin.