Tjejjourens bordell i Almedalen uppmärksammades inte bara på plats, utan har under året kammat hem flertalet priser, bland annat i 100 Wattaren. Den kampanjen, genomförd med hjälp av pr-byrån Spotlight pr och reklambyrån Gyro HSR, finansierades av Länsstyrelsen i Stockholm, men i år får organisationen inget stöd.
– Jag kommer vara på plats några dagar för att delta i lite olika saker och närvara över lag, men vi gör ingen kampanj. Det finns absolut inga resurser för det.
 
Vad innebar uppmärksamheten från förra året för organisationen?
– Vi är nöjda med hur utfallet blev och vad som hände var att omorganiserade oss. Under Almedalen och kampanjen blev det tydligt att det handlar mycket om attityder och att det därför är viktigt att rikta sig både till tjejer och killar i förebyggande syfte.
 
Därför bytte organisationen förra året namn från Järfälla tjejjour till 1000 Möjligheter.
– Men vad vi också märket av uppmärksamheten, var att vi som organisation fick fler stödsökande. Dessutom levde frågan vidare även under hösten, samtidigt som fler blev medvetna om vad en tjejjour gör och finns till för.