Nyligen kom Riksrevisionen med sin rapport “Säkerhet i statens betalningar. Delarna av rapporten var hemligstämplade vilket betydde att ingen på Konkurrensverket kunde ta del av den hemligstämplade delen av rapporten.
Nu begär Dan Sjöblom, generalsekreterare, att fyra tjänster på verket ska omfattas av säkerhetsklassning enligt Säkerhetsskyddsförordningen. Han kräver att fyra nyckelpersoner får tillgång till hemliga handlingar.
 
Dan Sjöblom skriver: “Konkurrensverket har även till uppgift att bidra till den internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, genom samverkan med motsvarande myndigheter i andra länder och deltar i olika nätverk och internationella organisationer . I dessa sammanhang kan inte heller uteslutas att behov uppstår att ta del av och hantera hemliga uppgifter och handlingar.”
 
För att säkerställa att Konkurrensverket ska kunna utföra sitt uppdrag, vad gäller hanteringen av hemliga uppgifter, hemliga handlingar samt säkerhetskänslig verksamhet till skydd för rikets säkerhet; behövs fyra tjänster på verket (avdelningschefen för verksamhetsstöd, chefsjuristen, ekonomiansvarige samt internationella samordnaren) säkerhetsklassas .”
 
Av Tonchi Percan