Mia Stuhre, verksamhetsledare för Almedalsveckan på Region Gotland kommenterar säkerhetsläget inför Almedalsveckan.
Efter dialog och möten med regionens experter, länsstyrelsen, Försvarsmakten och polis har Region Gotland en bild av säkerhetsläget inför Almedalsveckan 2022 som går av stapeln söndag 3 juli.

– Hotbilden har ändrats under de senaste månaderna, men vi har inte fått några signaler om att detta skulle innebära något hot mot Almedalsveckans genomförande, säger Mia Stuhre.

Region Gotland uppmanar alla att följa rapporteringen av det säkerhetspolitiska läget och inte skapa egna bilder av vad som kan hända.

– Vi får också med oss från flera håll att det är viktigt att vara källkritisk i det här läget. Att inte sprida information och även vara observant på eventuella påverkanskampanjer.

Varje arrangör ansvarar för säkerheten i samband med hens evenemang, förklarar Mia Stuhre.

– Vi brukar dels hänvisa till MSBs guide för säkerhet kring evenemang. Enkla tips som vi ger är att fundera igenom det som kan hända, ha en eller två evenemangsvärdar som hälsar välkomna, visar på utrymningsvägar och säkerställer att det inte blir fler i rummet än tillåtet utifrån brandsäkerhetsaspekterna.

Vad, om något, har ni behövt göra annorlunda i år jämfört med tidigare år, kring säkerheten?
– Vi har haft fler avstämningar med frågan om oron i vår omvärld och dess påverkan på genomförandet av vår demokratiska mötesplats.

Hur ser ni på vikten av att kommunicera säkerhetsläget till besökare?
– Vi ska hålla oss uppdaterade, följa de nationella rekommendationerna och den lägesbild som ges av bland annat Länsstyrelsen, våra egna säkerhetstrateger samt vad som framkommer i dialog med polisens kommendering och Försvarsmakten.

Även smittspridningen i landet ingår i säkerhetsbilden.

– Vi har fått några indikationer från vår smittskyddsläkare att utvecklingen pekar uppåt. Dock är det inget som påverkar Almedalsveckans genomförande. Så vi fortsätter lyfta de uppmaningar som nu sitter i våra ryggrader – håll avstånd, stanna hemma om du känner du krasslig och tvätta händerna/använd handsprit.

Alex Mörén