– Frågan är om man kan tänka sig en form för privatfinansierad infrastruktur som OPS?
Vad alla vill se nu är förutsägbarhet i tid, kostnad och funktion. Nästa steg är att hitta en svensk variant av OPS. Det är ju fortfarande så att staten kan låna pengar billigast, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Anders Borg har varit tydlig med att han ogillar privat finansiering av infrastruktur.

– Det gör nästan ingen finansminister i någon regering. Om OPS endast är finansiering av infrastruktur kan staten alltid låna pengar billigare.

Catharina Elmsäter-Svärd förespråkar en svensk modell för OPS. Hon ser en utveckling mot infrastrukturprojekt där regioner och kommuner tar initiativet, staten agerar bank och privata finansiärer är medfinansierar funktionsdelen i ett projekt i utbyte mot att de får förvalta och hyra ut infrastrukturen.

– En privatfinansiering av funktionsdelen skapar mer innovation och eftertänksamhet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Infrastrukturministern besöker när detta skrivs Skåne, där Region Skåne vill få till en tunnel från Helsingborg till Helsingör, en investering på dubbla miljardbelopp.
–Från och med nu leder Sverige arbetet med att se över förutsättningarna för projektet. Det är inte med i nästa statliga tolvårsplan, så nästa steg är att hitta en finansiering, säger Catharina Elmsäter-Svärd.