Både Infostat och Novus har kommit med rapporter om väljarnas uppfattning om partiledarna förtroende och om de viktigaste politiska frågorna för januari.

När det gäller partiledarförtroende har de två undersökningsföretagen samma topptrio Magdalena Andersson (s), Jimmie Åkesson (sd) och Ulf Kristersson (m).  Novus har 3 procentenheter större förtroende för Magdalena Andersson (47 procent) än Infostat (44).
När det gäller utveckling över ett års tid rapporterar Novus en ökning för Jimmie Åkesson, medan Infostat visar på en oförändrad utveckling.
Båda undersökningsföretagen visar på en nedåtgående trend för Magdalena Andersson såväl som Ulf Kristersson.

förtroende för partiledare januari
Infostat (april 2023)
Magdalena Andersson 44 (50)
Jimmie Åkesson 31(31)
Ulf Kristersson 30 (33)

Novus (februari 2023)
Magdalena Andersson 47 (53)
Jimmie Åkesson 30 (26)
Ulf Kristersson 29 (32)

När det gäller väljarnas enskilt viktigaste fråga, finns en större skillnad mellan Novus och Infostat. Det gäller andra platsen efter lag & ordning. Där har Novus skola & utbildning medan Infostat har Sveriges ekonomi.

Infostat visar på en ökning av andelen som tycker att sjukvården är den viktigaste frågan medan Novus ser en minskning.

 

enskilt viktigaste frågan januari

Infostat (januari 2023)
Lag & ordning 15 (15)
Sveriges ekonomi 11 (11)
Klimat & miljö 11 (11)
Sjukvård 11 (9)
Invandring 10 (8)

Novus (februari 2023)
Lag & ordning 15 (15)
Skola & Utbildning 12 (9)
Klimatet 11 (9)
Invandring/integration 11 (9)
Sjukvården 10 (12)
Landets ekonomi 9 (10)