Organisationen har haft sitt namn i snart 20 år. Men nu föreslår styrelsen att namnet byts ut.

– Det är inte så många som definierar sig som informatörer. Det pratas mer om kommunikation och kommunikatörer. Det vill styrelsen även ska avspegla sig i namnet. Vi har fått många propåer om det, säger  Sylvia Nylin, vd för Sveriges Informationsförening.

Namnbytet kräver stadgeförändring och att två stämmor säger ja. Föreningen sätter därför in en extra stämma i februari som föregår den ordinarie i mars.