Återigen hörs röster om att lobbyisterna tagit över Almedalen, att det är svårt för de politiska partierna att nå ut med sina budskap, att konkurrensen om att synas är för stor i Almedalen. Detta är felaktig och missriktad propaganda av personer, grupper och partier som tror att det viktigaste under Almedalsveckan är att synas. Slutsatsen är helt fel. Det viktigaste man kan göra i Almedalen är att lyssna. Ingen annanstans förmedlas så mycket kunskap och information – i alla frågor, från avfall till lyckopiller, från mikroplaster till utrikespolitik.
De politiker och tjänstemän som under de närmaste åren ska utreda, bereda och slutligen fatta beslut i viktiga frågor möts av en fantastisk kunskapskälla i Almedalen. De ska lyssna, ställa frågor, men inte nödvändigtvis lämna några besked (utöver vad de redan gjort). De ska ta till sig kunskapen, sedan åka hem och gör det viktigaste av allt – sålla, granska och ifrågasätta den information de fått. Då har de genom en veckas arbete under Almedalsveckan utökat sitt kunnande på ett sätt som annars hade tagit månader, kanske år att tillförskansa sig.
 
Jag kommer ihåg för 6-7 år sedan när miljöfrågan var som allra hetast. Då hade någonstans mellan 60-70 procent av alla seminarier någon form av koppling till miljöfrågan. Dåvarande miljöminister Andreas Carlgren beslutade då att ingen från Miljödepartementet fick tillstånd att arbeta i Visby under Almedalsveckan.  Ett fullständigt tjänstefel. Själv åkte Andreas Carlgren utomlands för att fira sin 50-årsdag.
Nu, och sedan ett par år tillbaka, har i alla fall miljödepartementet delvis förstått att de politiska tjänstemännen ska vara på plats. De arrangerar till och med ett par seminarier. Men, när jag häromdagen pratade med en handläggare på departementet fick jag höra att tjänstemännen inte fick åka. Fortfarande tjänstefel.
 
Inför istället närvaro- och arbetsplikt i Almedalen för riksdagspolitiker, politiska tjänstemän och handläggande tjänstemän på departementen. Även en rad politiker och tjänstemän på landsting- och kommunnivå borde ha Almedalsveckan inskriven i sina tjänstebeskrivningar. Då skulle dialogen med berörda aktörer förbättras ordentligt, och kvaliteten på beslutsunderlagen skulle öka på ett häpnadsväckande sätt,
 
Så – åk till Almedalen för att lyssna och lära.
 
Peter Ingvarsson, Connect PR