Basel har som uppgift att hitta projekt som bidrar till elförsörjningen i Norden och hjälpa bolagets ägare att delta i projekten. Ägarna består av ett 20-tal av landets största elköpare. Enligt Basels hemsida konsumerar ägarbolagen 32 terrawattimmar per år och sysselsätter 300 000 personer, direkt eller indirekt.
Av bokslutet framgår att bolagets kostnader för 2009 låg på 1, 3 miljoner kronor. Bolaget hade inga intäkter. Däremot sköt ägarna till 2,1 miljoner kronor, ungefär 100 000 kronor per ägare.
Bland ägarna finns Boliden, SCA, LKAB och Cementa.  
Under år 2009 lämnade Rottneros och Vargön Basel.