Industrikraft har sedan starten 2008 jobbat för att ett nytt kärnkraftverk ska byggas för att säkra storindustrins behov av elektricitet. Bolaget ägs av de fem mest elintensiva företagen i Sverige.  Under 2011 tog den statliga stålkoncernen SSAB över som delägare efter Eka Chemicals. Övriga ägare är Boliden, Holmen, Stora Enso och SCA.
 
Av bokslutet framgår att samarbetet med Vattenfall om ett nytt kärnkraftverk bröts. Tidigare har Industrikraft drivit linjen att ett nytt kärnkraftverk ska vara i gång 2023-24, medan Vattenfall inte har haft lika bråttom. Industrikraft ska i stället driva projektet i egen regi och lade under 2011 sin kraft på att ta över basunderlag, kalkyler och finansieringslösningar. Bolagets ägare gick under år 2011 in med 2,5 miljoner kronor i bolaget. 

Tidigare har Industrikraft lagt drygt 10 miljoner kronor per år på att driva frågan om framtida elförsörjning till industrin. Under 2011 minskade kostnaderna till 1,7 miljoner kronor.