Det är Ebba Fredin som blir ny presschef på Industriarbetsgivarna. Tjänsten är nyinrättad. Ebba Fredin börjar på Industriarbetsgivarna den 1 juni 2022. Hon kommer närmast från ett jobb som kommunikationsstrateg på branschorganisationen Drivkraft Sverige. Innan dess var hon pressansvarig på arbetsgivar- och branschorganisationen Transportföretagen. Hon har också varit projektledare på Axess Publishing.

Hur gick det till när du fick jobbet?
”Jag var en av de kandidater som Industriarbetsgivarna intervjuade. Jag har samarbetat med Industriarbetsgivarna när jag jobbade på Transportföretagen. Vi hade ett mycket gott samarbete kring vissa av våra gemensamma frågor och därför var jag en av kandidaterna”, berättar Ebba Fredin, via mejl.

Vad ska du uträtta?
”Jag får en nyckelroll i att lyfta basindustrins förutsättningar i media. De flesta av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag är exportberoende, verkar på en global marknad, är råvarubaserade och går tjugofyra sju.

– Jag kommer också att jobba med kommunicera förutsättningarna för kommande avtalsförhandlingar i nära samarbete med Industriarbetsgivarnas vd och förhandlingschef. Jag kommer också såklart att jobba i nära samarbete med kommunikationschefen och industriekonomerna i det här sammanhanget, berättar Ebba Fredin och utvecklar:

– Rollen är ny och man vill ytterligare stärka närvaron i media och utveckla mediarelationerna och därför inrättades den här rollen.

Vad får du för lön?
– Jag kommer att få en marknadsmässig lön.