Industrifacken har krävt 3 procent i löneökning för 2020. Industriarbetsgivarna kontrade i dag med 1,4 procent och en önskan om ett  flerårigt avtal.

De fem industrifackförbunden IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS och Livs har sedan tidigare krävt 3 procents löneökning med en lägsta löneökning på 530 kronor.

Idag lämnade arbetsgivarorganisationer inom industrin: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och TEKO ett motbud på 1,4 procent.

”Det är ett välavvägt bud och med det stärker vi industrins internationella konkurrenskraft, något som är utgångspunkten i Industriavtalet”, kommenterar Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Industrifacken avvisade omedelbart arbetsgivarnas bud och motiverar i ett utskick:

”Industrins konkurrenskraft har tydligt stärkts under senare år och svensk industri upprätthåller en god utveckling jämfört med omvärlden. De flesta stora industriföretagen rapporterar god lönsamhet och höjer utdelning till aktieägarna”.