Hon valdes med acklamation i Limhamns Folkets, uppger Sydsvenskan och tillträder 1 juli. Andreas Schönström, kommunalråd för arbetsmarknad och vuxenutbildning, valdes till vice gruppledare.