Det är ännu inte klart när han ska gå och vem som efterträder honom. Han har kämpat för en tillväxtvänlig politik som inte alltid har rimmat med den som har drivits av Stockholms arbetarkommun.
”Man är med och bidrar några år till samhällsutvecklingen, sedan går man vidare”, säger han.