Ikem värvar till politikgruppen Lena Svendsen, som senast kommer från branschorganisationen Swedish Medtech samt Caspian Rehbinder, som har arbetat med arbetsmarknadspolitik på tankesmedjan Timbro.

Lena Svendsen blir ansvarig för forskning och innovation och Caspian Rehbinder ansvarig för arbetsmarknadspolitik på Ikem.

”Sverige behöver en innovativ och konkurrenskraftig industri och Ikem arbetar för att stärka företagens förutsättningar gentemot politiken. Lena Svendsen och Caspian Rehbinder har sakkunskaper som vässar IKems påverkansarbete ytterligare”, kommenterar Nils Hannerz, näringspolitisk chef på Ikem.

Politikgruppen består nu av 12 medarbetare men ska byggas ut med ytterligare tre.  Frågor som politikgruppen driver är bland annat en förbättrad elförsörjning, snabbare tillståndsprocesser, kompetensförsörjning och ökade investeringar i industrin.