Kommunikationsavdelningen ska ledas av Margareta Bosved, som senast jobbade som kommunikationschef på Akademikerförbundet SSR. Avdelningen får från start fyra kommunikatörer, som sedan tidigare har var itanställda på Ikem.

Omorganisationen ska leda till effektivare kommunikation berättar Margareta Bosved.

– Vi ska kommunicera kemiindustrins behov av el för att klara klimatomställningen och en kemikalielagstiftning som tillåter utveckling av nya, smarta och hållbara kemikalier. Snabbare tillståndsgivning och miljöprövning är andra viktiga frågor, liksom tillgång till kvalificerad personal, säger hon.

Ikem ska ”intensifiera” kommunikationen inför valet och håller på att gå ut med kampanjen ”Kemi är lösningen”, med hjälp av byrån Futurniture.

– Vi vill berätta att kemi och kemiska lösningar är nyckeln till att industrin ska klara av klimatomställningen. Delar av kampanjen finns redan, bland annat en film,  men nu ska vi intensifiera arbetet.

Chef för politikavdelningen blir Nils Hannerz, som utses till näringspolitisk chef på Ikem. Han har jobbat i åtta år på Ikem och senast som forsknings och innovationschef. Politikavdelningen får sju medarbetare från start.