– Vi har ett antal år bakom oss som ägarlett företag, där alla i styrelsen är aktiva i bolaget. Nu vill vi få in ett utifrånperspektiv och gjuta nytt liv i vårt strategiarbete, säger byråns vd Olle Schubert.
 
Ingrid Bojner jobbar i dag som vice vd och marknadschef med ansvar för varumärke och extern kommunikation på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit försäljningschef på Teliasonera Mobility Services och var innan dess på Associate principal på McKinsey.
 
Hon valdes in i styrelsen vid årsstämman för en dryg vecka sedan.
 
– Hennes uppdrag är att leda styrelsearbetet, vara bollplank till mig som vd och hjälpa oss i ledningen att se sådant som är svårt att se när man är inne i verksamheten. Ingrid är en otroligt kompetent person med en supertung näringslivsbakgrund från bland annat McKinsey och kan mycket om konsultverksamhet, säger Olle Schubert.