Det starka LO-förbundet IF Metall tappade medlemmar under 2019.

Antalet medlemmar föll med 1,6 procent till 305 929. IF Metall tappade under 2019 5 068 medlemmar.
Vad gäller yrkesverksamma medlemmar tappade IF Metall under 2019 4 907 medlemmar, motsvarande 2,0 procent.