Kampanjen ska stärka valarbetet som sker via IF Metalls avdelningar runt om i landet.
”Vi ska driva en kampanj med yrkesidentiteten som utgångspunkt och som bygger på igenkänning”, hälsar IF Metalls kommunikationschef Åsa Märs via mejl.
 
Målet är en ”socialdemokratisk valseger”.
Fram till juni rullar kampanjer ut som ska ”förtydliga skillnaderna mellan de olika partierna, få medlemmar att reflektera kring högerpolitikens konsekvenser och höja konfliktnivån”.
 
I en andra fas, juli-september, ska IF Metall ”öka kännedomen om IF Metalls socialdemokratiska kandidater, visa varför det är viktigt med ’någon som vet’ i politiken och öka mobiliseringen”.
 
IF Metalls ”socialdemokratiska kandidater” kandiderar för riksdag, landsting och kommun och har kopplingar till industrin. IF Metall har ännu inte gjort listan, även om förbundets förra ordförande Stefan Löfven borde hamna högt upp.
”Vi tror att Sverige behöver fler politiker som förstår vår vardag och verklighet. Fler IF Metallare i riksdag, landsting och kommun”, står det på kampanjsajten.
På Kampanjsajten Rostapanagonsomvet.se får besökarna skriva under på IF Metalls fyra huvudkrav
· Ökad trygghet i och mellan jobben.
· Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska.
· Ingen ska behöva dö av jobbet.
· Nej till osäkra löner och anställningar.
Alla som skrivit under ”deltar” i kampanjen.
Besökarna ska även kunna ge sina egna berättelser kring huvudkraven som sedan IF Metall tar på sig att ta till ”makthavarna”.
 
IF Metalls byrå är Reform Act.